Inleiding Geschiedenis van de Wiskunde 2017/2018

Deze pagina wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Direct naar: Rooster, Randcondities, Links

Algemeen

Tijd en plaats:

Docent:

dr. Steven Wepster, Wiskunde kamer 705

Assistent:

Femmie Bisschop

Literatuur:

Dit jaar gebruiken we een diktaat dat je kunt kopen bij de diktatenverkoop van A-Eskwadraat of zelf kunt downloaden in twee delen: algemeen en reader

Cursusbeschrijving:

Toetsing en weging:

Om een tentamenresultaat voor deze cursus te krijgen, moet je aan de volgende eisen voldoen: Bij de beoordeling geldt:

Waarschuwing:

Bij geen enkele opdracht in deze cursus is het toegestaan om zinsneden of stukken tekst van het internet over te nemen. Tekst (letterlijk dan wel geparafraseerd) overgenomen uit andere bronnen moet altijd als zodanig duidelijk herkenbaar zijn en bovendien voorzien zijn van een verifieerbare bronvermelding. Bij figuren moet ook altijd de bron worden vermeld.

Ook voor individueel in te leveren huiswerkopdrachten geldt: samenwerken mag, maar ingeleverde uitwerkingen mogen niet letterlijk of geparafraseerd dezelfde tekst bevatten. D.w.z.: overleg desnoods over aanpak, belangrijke kwesties etc, maar schrijf zelf je uitwerking uit.

Wie zich hier niet aan houdt maakt zich schuldig aan plagiaat. Indien plagiaat wordt vermoed zal dat bij de examencommissie van de student gemeld worden met het verzoek om zo nodig sancties op te leggen.

Rooster

NOG INVULLEN

vr 20 april


Uiterste inleverdatum voor essays, reparaties, whatever

Links

Zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek met o.a. catalogus, digitijdschriften, woordenboeken en (via link Wiskunde) MathSciNet
Webpagina Jan Hogendijk met o.a. onder "Bibliografie" veel Nederlandstalige vakliteratuur
Biografisch woordenboek van Nederlandse wiskundigen in opbouw
Schrijfwijzer Aanwijzingen voor het schrijven van begrijpbare wiskundige teksten
Aanwijzingen voor het schrijven van een essay
LibGuide Citeren van de UB
Introductie LaTeX en bibliografie
Geintegreerde TaalBank handig voor het opzoeken van de betekenis van Nederlandse woorden in vroeger tijden (bijv. als je oude (wiskunde)boeken leest).Contact:
Steven Wepster