Inleiding Geschiedenis van de Wiskunde 2013/2014

Deze pagina wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Direct naar: Randcondities Rooster Links

Randcondities

Docenten:
Jan Hogendijk, Wiskunde kamer 704
Steven Wepster, Wiskunde kamer 705

Cursusbeschrijving:
De beschrijving in Osiris is achterhaald door de verplichting om alle vakken nu in 1 blok aan te bieden. Hierdoor is een nieuwe cursusopzet nodig, en die ziet er als volgt uit.

Toetsing en weging:
Om een tentamenresultaat voor deze cursus te krijgen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

In het eindcijfer wegen de huiswerkopdrachten 25%, het mondeling 25%, en de poster 50%.
De prospectusopdracht is een voorbereiding op het posterproject, en telt niet als opgave.

Literatuur:
Bij het college moet je zelfstandig een algemeen overzicht van de geschiedenis van de wiskunde te lezen. Je kunt daarvoor een keus maken uit onderstaande boeken. Sommige boeken zijn erg duur als je ze nieuw koopt, maar tweedehands zijn ze vaak voor aantrekkelijke prijzen te vinden en er staan er verschillende in diverse bibliotheken. Alle (dus ook oudere) edities van de boeken zijn bruikbaar.

Afspraken over het mondeling:
Ieder laat zelf weten wanneer hij/zij klaar is voor een mondeling. Dit moet voor aanvang blok 3. Per twee studenten maken we een afspraak voor een tentamen dat in totaal zo'n 3 kwartier zal duren.

Opmerking:
Bij geen enkele opdracht in deze cursus is het toegestaan, zinsneden of stukken tekst van het internet over te nemen. Ook het zonder bronvermelding overnemen van stukken uit gedrukte werken is niet toegestaan. Wanneer dergelijke plagiaat toch wordt geconstateerd, zal de docent zulks bij de examencommissie van de student melden met het verzoek om sancties op te leggen.

Rooster

Hieronder staat per week wat ongeveer de inhoud van het college zal zijn/is geweest. Aanpassingen naar bevind van zaken zijn mogelijk.

di 12 nov Introductie; tijdlijn; begin van wiskunde, voorbereiden posteropdracht.

do 14 nov Babylonische workshop

di 19 nov Griekse wiskunde; Euclides

do 21 nov Griekse wiskunde; Archimedes

di 26 nov Poster-prospectusopdracht inleveren.
Wiskunde in Islam

do 28 nov Oude Boekenopdracht in de Bucheliuszaal, Universiteitsbibliotheek aan de Heidelberglaan, 6e verdieping

di 3 dec Middeleeuwen, renaissance;

do 5 dec Literatuurzoekopdracht
Discussieopdracht wiskunde en cultuur

di 10 dec Wetenschappelijke revolutie; Descartes

do 12 dec Nederlandse gouden eeuw; Van Ceulenworkshop

di 17 dec Kepler, Newton, astronomie

do 19 dec Leibniz; gastcollege door Viktor Blåsjö Tractrixopdracht

di 7 jan 18e eeuw: Nederland

do 9 jan 18e eeuw: Euler etc

di 14 jan 19e eeuw:

do 16 jan 19e eeuw: workshop

di 21 jan 20e eeuw; eenheid en specialisatie

do 23 jan Posterpresentaties

Links

NB andere informatie over de studie Wiskunde is het makkelijkst bereikbaar via wiskuu
Catalogus van de Universiteitsbibliotheek
MathSciNet database van de AMS voor het zoeken van literatuur.
Webpagina Jan Hogendijk met o.a. veel relevante informatie over vakliteratuur
Biografisch woordenboek van Nederlandse wiskundigen in opbouw
SchrijfwijzerAanwijzingen voor het schrijven van begrijpbare wiskundige teksten
Aanwijzingen voor het schrijven van een essay
Onze Taal met taaladviezen, niet alleen nuttig voor taalliefhebbers


Contact:
Steven Wepster