Inleiding Geschiedenis van de Wiskunde 2016/2017

Deze pagina wordt wanneer nodig bijgewerkt.
Direct naar: Randcondities Rooster Links

Algemeen

Tijd en plaats:

di 15:15 - 17:00 BBL020
do 11:00 - 13:00 wisselend, zie Osiris

Docent:

dr. Steven Wepster, Wiskunde kamer 705

Assistent:

Esther Middelaar

Literatuur:

A History of Mathematics. Van het boek zijn exemplaren verkrijgbaar bij de boekenverkoop. Gebruik bij voorkeur de laatste editie.

Cursusbeschrijving:

Toetsing en weging:

Om een tentamenresultaat voor deze cursus te krijgen, moet je aan de volgende eisen voldoen: Bij de beoordeling geldt:

Waarschuwing:

Bij geen enkele opdracht in deze cursus is het toegestaan om zinsneden of stukken tekst van het internet over te nemen. Tekst (letterlijk dan wel geparafraseerd) overgenomen uit andere bronnen moet altijd als zodanig duidelijk herkenbaar zijn en bovendien voorzien zijn van een verifieerbare bronvermelding. Bij figuren moet ook altijd de bron worden vermeld.

Ook voor individueel in te leveren huiswerkopdrachten geldt: samenwerken mag, maar ingeleverde uitwerkingen mogen niet letterlijk of geparafraseerd dezelfde tekst bevatten. D.w.z.: overleg desnoods over aanpak, belangrijke kwesties etc, maar schrijf zelf je uitwerking uit.

Wie zich hier niet aan houdt maakt zich schuldig aan plagiaat. Indien plagiaat wordt vermoed zal dat bij de examencommissie van de student gemeld worden met het verzoek om zo nodig sancties op te leggen.

Rooster

Hieronder staat per week wat ongeveer de inhoud van het college zal zijn/is geweest. Dit zal worden aangepast naar bevind van zaken. Globaal geldt dat we donderdags op een workshopachtige manier aan bepaalde opdrachten werken terwijl dinsdag meer hoorcollege-achtig is.

di 7 feb


Introductie, wiskunde in Mesopotamie, handout met opdracht: zie p.11 opg. b, c, d voor het tablet kant I t/m r.29.

do 9 feb


college: Griekse wiskunde
inleveren: uittreksel hst 2,3
NB1: Uittreksels mogen beknopt/in telegramstijl en (uiteraard) op hoofdlijnen.
NB2: Wie een oude druk heeft kan mbv dit overzicht zien welke hoofdstukken relevant zijn.

di 14 feb


Symposium Back to the Roots met 14:30-15:30 lezing van dr. Gerard Alberts. Deze lezing vervangt het college van vandaag.
inleveren: uittreksel hst 4,5

do 16 feb


Opdracht over Griekse wiskunde, en GvdW in het algemeen. De bijbehorende artikelen staan hier en daar.
Inleveren: kleitablet-opgave

di 21 feb


College over latere Griekse wiskunde.
Inleveren: uittreksel hst 6,7,8

do 23 feb


Oude Boekenopdracht
Locatie: Universiteitsbiliotheek, Heidelberglaan, 6e verdieping, zaal tegenover de lift
Inleveren: uitwerking van Griekse opdracht

di 28 feb


College over wiskunde in het (Midden) Oosten.
Inleveren: uittreksel hst 9,10,11

do 2 mrt


Workshop literatuurgebruik
Essay-onderwerp kiezen
Inleveren: Oude Boekenopdracht

do 7 maart


College over de opkomst van wiskunde in de Nederlanden. slides,
Inleveren: uittreksel hst 12,13,14

do 9 maart


Workshop rekentechnieken
Inleveren: Essay-prospectus

di 14 maart


College: Descartes en analytische meetkunde
Inleveren: uittreksel 15, 16 tot "Rigor and Progress"

do 16 maart


Workshop Fermat en analytische meetkunde. Voorbereiden: lees deze tekst en formuleer minstens 2 vragen die je nodig hebt om de tekst (beter) te begrijpen.
-

di 21 maart


Gastcollege door dr. Viktor Blåsjö over Newton en Leibniz
Inleveren: uittreksel hst 16(rest),17,18

do 23 maart


Opdracht: harmonische reeks
Inleveren: -

di 28 maart


College: maan 18e eeuw
Inleveren: uittreksel hst 19,20,21

do 30 maart


Proeftentamen van vorig jaar
Inleveren: harmonische reeksopdracht

di 4 april


college: achtergronden van vectorcalculus
Inleveren: uittreksel hst 22,23,24

do 6 april


college deel 1: over de 20e eeuw
college deel 2: afsluitende discussie n.a.v. de BBC-documentaire over de laatste stelling van Fermat en de volgende vragen:
  1. Wie betaalt ervoor?
  2. Wat is de motivatie van Wiles om jaren aan het oplossen van dit probleem te werken?
  3. Op ongeveer 08:00 in de video wordt beweerd dat wiskunde over bewijzen gaat, rigoureuze bewijzen die voldoen aan strenge normen. Op 12:20 zegt Shimura over zijn collega Tanyama juist dat die heel slordig was en veel fouten maakte. Reflecteer hierop, en kijk daarbij ook naar de mate van wiskundige strengheid in het verleden.
  4. Aansluitend bij de vorige vraag: wat is de positie van vermoedens, conjectures?
  5. Op 44:00 de vraag of Wiles' bewijs hetzelfde is als dat van Fermat. Hoe kunnen we dat weten? Wat is er anders aan een 20e eeuws bewijs dan aan een 17e eeuws bewijs?
  6. Wie is Ken Ribet, en wat zou je aan hem willen vragen als je de kans had?

Inleveren: je antwoorden op de vragen.

vr 21 april


Uiterste inleverdatum voor essays, reparaties, whatever

Tentamen van dit jaar met uitwerking. Wil je eerst even de Caracal evaluatie invullen? Bedankt!

Links

Zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek met o.a. catalogus, digitijdschriften, woordenboeken en (via link Wiskunde) MathSciNet
Webpagina Jan Hogendijk met o.a. onder "Bibliografie" veel Nederlandstalige vakliteratuur
Biografisch woordenboek van Nederlandse wiskundigen in opbouw
Schrijfwijzer Aanwijzingen voor het schrijven van begrijpbare wiskundige teksten
Aanwijzingen voor het schrijven van een essay
LibGuide Citeren van de UB
Introductie LaTeX en bibliografie
Geintegreerde TaalBank handig voor het opzoeken van de betekenis van Nederlandse woorden in vroeger tijden (bijv. als je oude (wiskunde)boeken leest).Contact:
Steven Wepster