Wiskundige Technieken 2016/17

Direct naar:
Rooster blok 1, september, oktober, tentamens WisTech1
Tien Geboden voor Succes bij Wiskunde ,
WisTech 2, november, december, januari, oude tentamens

Rooster

Zie betaplanner
Toelichting: lees "maandag 15-17 uur werkcollege" als "ma 15-16 uur toets"

Docent

Dr. Steven Wepster s.a.wepster apestaart gmail punt com
(uu punt nl kan ook maar gmail is betrouwbaarder)
gehuisvest in kamer 705 van het Hans Freudenthalgebouw

Assistenten BLOK 1

Bram Bet (Super Teaching Assistant)
René van Westen (aio)
Yassir Awwad
Bob van Breukelen
Jette van den Broeke
Tom Konings

Werkgroepen

groep 1:NK1, NK4, NS1, bijvakkers, hogerejaarsRené, Jette
groep 2:NK2, NK5, NS2, bijvakkers, GEOYassir, Tom
groep 3:NK3, NK6Bob

Boek en dictaat

R.A. Adams and Chr. Essex, Calculus: A Complete Course, (revised) 8th edition, Pearson, Toronto, 2013.
Je kunt ook de 7th edition gebruiken; de verschillen zijn klein.

S.A. Wepster, Dictaat Vectorrekening (versie 2016) aangevuld met leeswijzer en checklists tbv voorbereiding hoorcollege.

Boek en dictaat zijn te koop bij de boekenverkoop.

De juiste Nederlandse uitdrukkingen voor begrippen uit het boek staan in deze woordenlijst Engels - Nederlands.

Tentamenstof en Toetsing

De tentamenstof bestaat uit alle opgegeven paragrafen uit boek en dictaat, de behandelde theorie, toepassingen en voorbeelden, en de opgaven. Uit de colleges en de opgaven blijkt waar de nadruk op ligt.

Er is elke week een toets. Door de toets krijg je feedback op je studievoortgang en je kunt er punten mee verdienen.

Bij elke toets kun je +1, 0 of -1 punt halen. Een -1 mag eenmalig (dwz: elke toets max 1x) gerapareerd worden tot een 0. Een niet gemaakte toets telt als -1 en mag niet gerepareerd worden.

Indien de som van de toetspunten POSITIEF is dan krijg je als tentamenresultaat minimaal een 4,0, ook als je het tentamen slechter zou maken. Met de toetsen kun je dus recht op herkansing veiligstellen.

Bij toetsen en tentamens mag GEEN electronica (waaronder rekenmachines, telefoons) gebruikt worden en ook GEEN naslagwerken (formulekaarten e.d.).

Cursusideologie

Wiskunde leer je alleen door DOEN en niet door alleen te kijken hoe iemand anders (bijv docent) het doet.
Let op, het tempo ligt hoog en de stof is echt moeilijker dan op het VWO.
Om dit vak te halen moet je daarom de volgende aanwijzingen in acht nemen.
 1. TIJD: Besteed 20 uur per week aan WisTech.
  Dit is de nominale studietijd maar als je achterstanden hebt zal het misschien niet genoeg zijn.

 2. VOOR HET HOORCOLLEGE: Lees de studiewijzer, kijk in het boek, kijk pencasts. Probeer de makkelijke opgaven.
  Vul de checklist (uit dictaat of hier) in en lever die aan het begin van het hoorcollege in. Je krijgt hem later weer terug. Je hoeft het nu nog niet allemaal te begrijpen. Je moet wel weten wat je uit het hoorcollege wilt halen.

 3. BIJ HET HOORCOLLEGE: Wat wil je er wijzer worden? Heb je je goed voorbereid? Wel of niet aantekeningen maken is eigen keus.

 4. PRATEN BIJ HET HOORCOLLEGE is verboden.
  Iedereen moet zich goed kunnen concentreren op wat de docent vertelt. Als je liever zelf praat dan is het hoorcollege voor jou niet geschikt. Whatsapp, facebook en zo leiden ook heel erg af maar daar heb je alleen zelf nadeel van, dus vooral doen (en alvast succes met je BSA...)

 5. MAAK OPGAVEN EERST IN JE EIGEN TIJD.
  Het zijn huiswerkopgaven. Je hoeft ze niet per se allemaal te maken; kijk wat je nodig hebt als oefenstof. De makkelijke opgaven zijn inkomertjes. Van de lastige leer je het meest.

 6. REFLECTEER OP ELKE OPGAVE.
  Wat heb je van de opgave geleerd? Als een opgave vooraf erg moeilijk leek: hoe ben je er doorheen gekomen? Waarom werkte je eerste aanpak wel/niet? Zou het ook op een andere manier kunnen? Wat als je de opgave een klein beetje verandert? Had je de uitkomst kunnen zien aankomen?
  VAN DIT SOORT VRAGEN LEER JE HET MEEST!

 7. BIJ HET WERKCOLLEGE kun je hulp vragen.
  Over lastige opgaven en stof, als je er zelf niet uit kwam. Bij het werkcollege zal je ook groepsgewijs aan een (wat lastiger) opgave kunnen werken. Normaal gesproken zul je met de opgaven 1 a 2 colleges achter lopen. Schroom vooral niet om vragen te stellen over oudere opgaven!

 8. TOETSEN:
  Elke maandag is er een korte toets over de stof van de week ervoor. De ene helft van de toets gaat over standaard rekenwerk dat je inmiddels behoort te kunnen, voor de andere helft zul je hard moeten nadenken en je inzicht moeten gebruiken. Door de toetsen krijg je een idee of je op de goede weg bent. Bovendien krijg je belangrijke feedback op het begrijpelijk opschrijven van een wiskundige redenering. Zie de regels waaraan een goede uitwerking moet voldoen.

 9. ZORG DAT JE BIJ BLIJFT!
  Met 3 colleges per week loop je achter voor je er erg in hebt.
Lees "Lof der Lezing": een onthullend artikel over het volgen van wiskundige colleges (en andere voordrachten).

WisTech1 van week tot week

NB dit is planning; de realiteit kan afwijken!

HC ma 12 sep: Intro, vectoren

HC di 13 sep: in- uitproduct en opspansel

HC do 15 sep: Stelsels oplossen

HC ma 19 sep: Complexe getallen A1

HC di 20 sep Complexe functies A2: LET OP ANDERE ZAAL

HC do 22 sep Basis differentieren + intro differentiaalvgl.

HC ma 26 sep Basis integreren

HC di 27 sep Differentiaalvergelijkingen

HC do 29 sep Integratie met substitutie

HC ma 3 okt Harmonische oscillator

HC di 4 okt Diff-toepassingen, Taylorformule

HC do 6 okt Partieel integreren

HC ma 10 okt Functies

HC di 11 okt Inverse functies

HC do 13 okt Polynomen en rationale functies

HC ma 17 okt limieten, continuiteit

HC di 18 okt Functieonderzoek

HC do 20 okt Integratie met inverse substituties

HC ma 24 okt Impliciet differentieren

HC di 25 okt Oneigenlijke integralen

HC do 27 okt Kepler

HC ma 31 okt

HC di 1 nov Tentamenvoorbereiding en vragenuur

HC do 3 nov Geen HC, wel WC

Week 45 tentamen

oude tentamens

tentamen van 2012 met uitwerking
hertentamen van 2012 met uitwerking
tentamen van 2013 met uitwerking
hertentamen van 2013 met uitwerking
tentamen van 2014 met uitwerking
hertentamen van 2014 met uitwerking
tentamen van 2015 met uitwerking
hertentamen van 2015 met uitwerking
tentamen van 2016 met uitwerking
hertentamen van 2016 met uitwerking

BELANGRIJKE MEDEDELING!
MEN HEEFT NU HET HERTENTAMEN WISTECH 1 VERPLAATST NAAR
DO 5 JAN, 13:30-16:30 IN EDUCATORIUM ALFA.

tips voor het overleven van een tentamen
Tien geboden voor succes bij wiskunde

 1. Wiskunde is niet goddelijk, en gij hoeft haar niet te aanbidden: maar gij zult wel dagelijks oefenen.
 2. Ken uw sterkten en uw zwakheden, opdat gij geen vals beeld van uw capaciteiten zult maken.
 3. Misbruik de algebraïsche vaardigheden niet, maar beheers ze tot in de puntjes.
 4. Houd uw rust in ere: vermijd ingewikkelde berekeningen als er een korte, simpele weg is.
 5. Eer uw symbolen en formules: behandel ze met zorg en aandacht, begrijp hun betekenis en laat ze niet wegglippen.
 6. Keer op uw schreden terug als het water tot aan uw lippen staat of als u door de bomen het bos niet meer ziet. Waarschijnlijk hebt gij in een eerder stadium iets over het hoofd gezien.
 7. Deel niet door nul: wees op uw hoede, het onding houdt zich verborgen en kruipt onder de deelstreep als gij even afgeleid bent.
 8. Raak niet in paniek, maar identificeer het gevaar en neutraliseer het.
 9. Wantrouw uw antwoorden totdat zij zich bewezen hebben.
 10. Begeer pas de volgende opgave nadat u op de huidige gereflecteerd hebt: wat werd er gevraagd, wat leek u moeilijk, en hoe hebt gij overwonnen.

WisTech 2

VOORAANKONDIGING TOETSDATA: 28 nov, 12 dec, 9 jan, 23 jan.

WisTech 2 t.o.v. WisTech 1

WisTech2 van week tot week

Week 46 vanaf ma 14 nov

Week 47 vanaf ma 21 nov

Week 48 vanaf ma 28 nov

Week 49 vanaf ma 5 dec

Week 50 vanaf ma 12 dec

Week 51 vanaf ma 19 dec

Week 1 vanaf ma 9 jan

Week 2 vanaf ma 16 jan

Week 3 vanaf ma 23 jan

GEEF TOELICHTING BIJ JE UITWERKINGEN

Bij de toetsen en tentamens van WT2 is het VERPLICHT om bij uitwerkingen te zorgen voor voldoende verklarende TEKST. De minimumeisen zijn:
 1. de STATUS Van al je formules moet expliciet vermeld zijn, zoals:
  • is dit wat je aan moet tonen (bijv: we moeten laten zien dat grad(φ)=F),
  • of is dit een standaardregel (bijv: de algemene uitdrukking van de booglengte van een kromme),
  • of iets wat je stelt of kiest (bijv: kies parametrisering r(t)=(t, t+1, t-1)),
  • of een resultaat uit eerdere berekening (zo ja: waarvandaan),
  • etc.
 2. De algemene STRATEGIE die je volgt moet duidelijk zijn zonder alleen naar de formules te kijken: dit bereik je door op te schrijven wat je gaat doen (bijv: "subs bolcoordinaten", of: "nu integreren", etc). Dit helpt ook om aan eis 1 te voldoen.
 3. Alle LETTERS voor variabelen, functies etc die je gebruikt zijn gedefinieerd, hetzij in de opgave hetzij in je uitwerking (bijv.: laat n de normaalvector op het oppervlak zijn).
De toereikendheid van je toelichting zal meewegen in de beoordeling. Uitwerkingen ZONDER TEKST zullen standaard met 0 pt gehonoreerd worden (muv hele eenvoudige berekeningen waar toelichting evident niet nodig is: you better be safe than sorry!).

Voorbeelden: zie uitwerkingen van oude (her)tentamens en toetsen online. We begrijpen dat je op tentamen geen gebalanceerd en stylistisch fraai proza schrijft (maar het mag wel).

Gebruik de TOETSEN om te testen of je deze eisen begrijpt en kunt toepassen (again: you better be safe than sorry!). Je kunt ook de werkcollege-assistenten vragen om hulp en/of feedback.

Ander aandachtspuntje: KLADPAPIER is bedoeld voor probeersels, geheugensteuntjes, tussenberekeningen en zo. PAK KLAD als je twijfelt over de juiste AANPAK van een opgave. Vervuil je tentamenpapier daar niet mee. Ga je uitwerking pas in het net schrijven als je je aanpak hebt uitgetest en voelt dat je op goed spoor zit. Triviale tussenstapjes hoef je niet op te schrijven, als maar wel duidelijk is hoe je van begin naar eind komt.

TOT SLOT: Sla een wiskundeboek (bijv Adams) open. Stel je voor dat alle tekst ontbreekt en dat er alleen formules staan. Kun je het boek nog lezen? Conclusie voor je eigen uitwerkingen?


Oude tentamens

tentamen van 2012 met uitwerking
hertentamen van 2012 (nee, er komt geen uitw!)
tentamen van 2013 met uitwerking
hertentamen van 2013 met uitwerking
tentamen van cursusjaar 2014 met uitwerking
hertentamen van cursusjaar 2014 met uitwerking
tentamen van cursusjaar 2015 met uitwerking
hertentamen van cursusjaar 2015 met uitwerking
tentamen van cursusjaar 2016 met uitwerking
hertentamen van cursusjaar 2016 met uitwerking