Wiskundige Technieken 2017/18

Direct naar:
Rooster blok 1, september, oktober, tentamens WisTech1

Rooster

Ga naar osiris, zoek op code (NS-120b) of naam, kies tabblad "Rooster"
Toelichting: lees " werkcollege maandag 13:15-15:00 uur" als "toets ma 14-15 uur"
NB: maandag 11 sept al om 13:15, je krijgt dan een "zelfstest" over vwo-vaardigheden.

Docent

Dr. Steven Wepster s.a.wepster apestaart gmail punt com
(uu punt nl kan ook maar gmail is betrouwbaarder)
gehuisvest in kamer 705 van het Hans Freudenthalgebouw

Assistenten BLOK 1

Marlou Slot (Super Teaching Assistant)
René van Westen (aio)
Bas Hofman
Marnix Vreugdenhil
Lars de Ruiter
Kevin Zwart

Werkgroepen

groep 1:E, F, bijvakkersMarlou, Marnix
groep 2:G, H, GEORené, Bas
groep 3:I, J Lars
groep 4:K, LKevin

Boek en dictaat

R.A. Adams and Chr. Essex, Calculus: A Complete Course, 8th edition, Pearson, Toronto, 2013.

S.A. Wepster, Dictaat Vectorrekening inclusief Leeswijzer WisTech 1 PDF (derde editie 2017)

checklists tbv voorbereiding hoorcollege.

De juiste Nederlandse uitdrukkingen voor begrippen uit het boek staan in deze woordenlijst Engels - Nederlands.

Boek en dictaat zijn te koop bij de boekenverkoop.

Tentamenstof en Toetsing

De tentamenstof bestaat uit alle opgegeven paragrafen uit boek en dictaat, de behandelde theorie, toepassingen en voorbeelden, en de opgaven. Uit de colleges en de opgaven blijkt waar de nadruk op ligt.

Er is elke week een toets. Door de toets krijg je feedback op je studievoortgang en je kunt er punten mee verdienen.

Bij elke toets kun je +1, 0 of -1 punt halen. Een -1 mag eenmalig (dwz: elke toets max 1x) gerapareerd worden tot een 0. Een niet gemaakte toets telt als -1 en mag niet gerepareerd worden.

Indien de som van de toetspunten POSITIEF is dan krijg je als tentamenresultaat minimaal een 4,0, ook als je het tentamen slechter zou maken. Met de toetsen kun je dus recht op herkansing veiligstellen.

Bij toetsen en tentamens mag GEEN electronica (waaronder rekenmachines, telefoons) gebruikt worden en ook GEEN naslagwerken (formulekaarten e.d.).

Cursusideologie

Wiskunde leer je alleen door DOEN en niet door alleen te kijken hoe iemand anders (bijv docent) het doet.
Let op, het tempo ligt hoog en de stof is echt moeilijker dan op het VWO.
Om dit vak te halen moet je daarom de volgende aanwijzingen in acht nemen.
 1. TIJD: Besteed 20 uur per week aan WisTech.
  Dit is de nominale studietijd maar als je achterstanden hebt zal het waarschijnlijk niet genoeg zijn.

 2. VOOR HET HOORCOLLEGE:
  Lees de studiewijzer, kijk in het boek, kijk pencasts. Probeer de makkelijke opgaven.
  Als je wilt: vul voor jezelf de checklist in.
  Je hoeft het nu nog niet allemaal te begrijpen. Je moet wel weten wat je uit het hoorcollege wilt halen. Wat zou je bij het college willen vragen?

 3. BIJ HET HOORCOLLEGE:
  Wat wil je er wijzer worden? Heb je je goed voorbereid? Wel of niet aantekeningen maken is eigen keus.

 4. PRATEN BIJ HET HOORCOLLEGE is verboden.
  Iedereen moet zich goed kunnen concentreren op wat de docent vertelt. Als je liever zelf praat dan is het hoorcollege voor jou niet geschikt. Whatsapp, facebook en zo leiden ook heel erg af maar daar heb je alleen zelf nadeel van, dus vooral doen (en alvast succes met je BSA...)

 5. PROBEER OPGAVEN EERST IN JE EIGEN TIJD.
  Het zijn huiswerkopgaven. Je hoeft ze niet per se allemaal te maken; kijk wat je nodig hebt als oefenstof. De makkelijke opgaven zijn inkomertjes. Van de lastige leer je het meest.

 6. REFLECTEER OP ELKE OPGAVE.
  Wat heb je van de opgave geleerd? Als een opgave vooraf erg moeilijk leek: hoe ben je er doorheen gekomen? Waarom werkte je eerste aanpak wel/niet? Zou het ook op een andere manier kunnen? Wat als je de opgave een klein beetje verandert? Had je de uitkomst kunnen zien aankomen?
  VAN DIT SOORT VRAGEN LEER JE HET MEEST!

 7. BIJ HET WERKCOLLEGE
  kun je hulp vragen over lastige opgaven en stof, als je er zelf niet uit kwam. Op dinsdag zal je ook groepsgewijs aan een (wat lastiger) opgave kunnen werken. Normaal gesproken zul je met de opgaven 1 a 2 colleges achter lopen. Schroom vooral niet om vragen te stellen over oudere opgaven!
  Bij het werkcollege mag je niet aan andere vakken werken: dat doe je maar ergens anders.

 8. TOETSEN:
  Elke maandag is er een korte toets over de stof van de week ervoor.
  Een deel van de toets gaat over standaard rekenwerk dat je inmiddels behoort te kunnen, maar er zitten ook vragen in waar je wat inzicht voor nodig hebt.
  Door de toetsen krijg je een idee of je op de goede weg bent. Bovendien krijg je belangrijke feedback op het begrijpelijk opschrijven van een wiskundige redenering. Zie de regels waaraan een goede uitwerking moet voldoen.

 9. ZORG DAT JE BIJ BLIJFT!
  Met 3 colleges per week loop je achter voor je er erg in hebt.
Lees "Lof der Lezing": een onthullend artikel over het volgen van wiskundige colleges (en andere voordrachten).

WisTech1 van week tot week

NB dit is planning; de realiteit kan afwijken!

HC ma 11 sep: Intro, vectoren

HC di 12 sep: in- uitproduct en opspansel

Ontbinden van een vector

HC do 14 sep: Stelsels oplossen

HC ma 18 sep: Complexe getallen A1

HC di 19 sep Complexe functies A2

HC do 21 sep Inverse functies

Hier een video over het vinden van inverse functies (par.3.1):

HC ma 25 sep Ophalen differentieren en integreren

Achtergrond: in deze video probeer ik de basisregels voor differentieren inzichtelijk te maken.

HC di 26 sep Integreren en differentiaalvergelijkingen

lim tan(2x)/x gaat ZONDER stelling van l'Hopital (dat is een stelling die vaak verkeerd gebruikt wordt en pas veel later in de cursus aan bod komt, dus NIET NODIG):

HC do 28 sep Integratie met substitutie

HC ma 2 okt Diff-toepassingen

HC di 3 okt Lineariseren en Taylorformule

HC do 5 okt Partieel integreren

HC ma 9 okt Harmonische oscillator

(NB ik vergeet af en toe een t-tje bij e^ct)

HC di 10 okt Functies

HC do 12 okt Rationale functies, breuksplitsen

HC ma 16 okt limieten, continuiteit

HC di 17 okt Functieonderzoek

HC do 19 okt Integratie met inverse substituties

HC ma 23 okt Impliciet differentieren

HC di 24 okt Oneigenlijke integralen

HC do 26 okt Toepassingen

HC ma 30 okt

HC di 31 okt Tentamenvoorbereiding en vragenuur

do 3 nov Geen HC, wel WC

Week 45 tentamen

ma 6 nov 13:30-16:30 OLYMPOS HAL 1
tips voor het overleven van een tentamen

oude tentamens

tentamen van 2012 met uitwerking
hertentamen van 2012 met uitwerking
tentamen van 2013 met uitwerking
hertentamen van 2013 met uitwerking
tentamen van 2014 met uitwerking
hertentamen van 2014 met uitwerking
tentamen van 2015 met uitwerking
hertentamen van 2015 met uitwerking
tentamen van 2016 met uitwerking
hertentamen van 2016 met uitwerking


Tien geboden voor succes bij wiskunde

 1. Wiskunde is niet goddelijk, en gij hoeft haar niet te aanbidden: maar gij zult wel dagelijks oefenen.
 2. Ken uw sterkten en uw zwakheden, opdat gij geen vals beeld van uw capaciteiten zult maken.
 3. Misbruik de algebraïsche vaardigheden niet, maar beheers ze tot in de puntjes.
 4. Houd uw rust in ere: vermijd ingewikkelde berekeningen als er een korte, simpele weg is.
 5. Eer uw symbolen en formules: behandel ze met zorg en aandacht, begrijp hun betekenis en laat ze niet wegglippen.
 6. Keer op uw schreden terug als het water tot aan uw lippen staat of als u door de bomen het bos niet meer ziet. Waarschijnlijk hebt gij in een eerder stadium iets over het hoofd gezien.
 7. Deel niet door nul: wees op uw hoede, het onding houdt zich verborgen en kruipt onder de deelstreep als gij even afgeleid bent.
 8. Raak niet in paniek, maar identificeer het gevaar en neutraliseer het.
 9. Wantrouw uw antwoorden totdat zij zich bewezen hebben.
 10. Begeer pas de volgende opgave nadat u op de huidige gereflecteerd hebt: wat werd er gevraagd, wat leek u moeilijk, en hoe hebt gij overwonnen.

WisTech 2

NOG AANPASSEN VOOR 2017/18

Oude tentamens

tentamen van 2012 met uitwerking
hertentamen van 2012 (nee, er komt geen uitwerking!)
tentamen van 2013 met uitwerking
hertentamen van 2013 met uitwerking
tentamen van cursusjaar 2014 met uitwerking
hertentamen van cursusjaar 2014 met uitwerking
tentamen van cursusjaar 2015 met uitwerking
hertentamen van cursusjaar 2015 met uitwerking
tentamen van cursusjaar 2016 met uitwerking
hertentamen van cursusjaar 2016 met uitwerking